Video hết sức dễ thương của các em bé Nhật Bản phản ứng trước người lạ khi thấy họ làm rơi ví tiền