Những bức ảnh "biết nói" tiếp thêm cho bạn sức sống mãnh liệt

0
4725

Những bức ảnh “biết nói” tiếp thêm cho bạn sức sống mãnh liệt

Những bức ảnh tuy vô tri, vô giác nhưng lại có sức mạnh ghê gớm, xem những bức ảnh này bạn sẽ cảm thấy cuộc đời thật đẹp và bạn hãy mạnh mẽ lên vì cuộc sống luôn tuyệt vời

Một mình giữa xa mạc

Vẫn nở hoa dù chỉ một mình

Ngoi lên từ lòng đất

Xẻ đường

Mầm xanh cuộc sống

Một mình nở hoa

Dù có gì ta vẫn xanh tươi

Cheo leo một mình

Vươn ra mà sống

Chơi vơi

Nở hoa

Chỉ cần điểm tự

Hoa trên đá

Nhà cây

Hoa và Đá

Đá nứt ra hoa

(Sưu tầm và tổng hợp)