Bài học: chiến lược kinh doanh lỗ để phất

0
2237

Bài học kinh doanh: Chiến lược kinh doanh lỗ để phất

Buông dây dài” để nhắm đích cuối là “câu được cá lớn”. Nếu buông dây dài vào trong bể bơi, kết quả tất nhiên uổng công vô ích, vốn liếng không thể trở về.  “Buông dây dài” phải buông ở nơi có “cá lớn” mới có khả năng “câu được cá lớn”. Cho nên, tiến hành chiến lược kinh doanh lỗ để phất phải ở thị trường có tiềm năng phát triển.

Nước cờ – Chiến lược kinh doanh lỗ để phất

Hiện nay, trên thế giới có loại thuốc lá Nhật Bản tên là “MILD SEVEN”. Lượng tiêu thụ của nó từ con số nhỏ bé không ai biết đến đã nhảy vọt lên đứng hàng thứ hai thế giới. Có được thành quả như thế là nhờ thực hiện chiến lược KINH DOANH LỖ VỐN.

Thuốc lá “MILD SEVEN” đã chủ trương thực hiện kinh doanh “lỗ vốn” như sau:

Đầu tiên, công ty tìm kiếm những đại lý ở các thành phố lớn của các nước trên toàn thế giới. Sau đó, qua các đại lý, cứ mỗi tháng gửi tặng cho một số bác sĩ, luật sư, nhà văn, nghệ nhân nổi tiếng địa phương hai cây thuốc lá nhãn hiệu này. Và nói rõ nếu người nhận cảm thấy không đủ thì có thể gửi tiếp.

Thực hiện chiến lược KINH DOANH LỖ VỐN

Cứ sau một vài ngày, đại lý sẽ gửi biểu mẫu đến trưng cầu ý kiến đối với loại thuốc lá này. Để cho đối phương nghiện loại thuốc lá này rồi, đại lý ngừng gửi biếu sản phẩm. Như vậy người nghiện không thể không bỏ tiền ra mua thuốc lá “MILD SEVEN”.

Cứ thế, thuốc lá nhãn hiệu này xây dựng được hình ảnh của mình trong xã hội thượng lưu. Người hút loại thuốc lá này hầu như tượng trưng cho dòng dõi cao quý. Trên thị trường phương Tây, lượng tiêu thụ sản phẩm tăng lên hàng ngày.

Bí quyết kinh doanh – KINH DOANH LỖ VỐN

Thuốc lá “MILD SEVEN” khởi điểm kinh doanh bằng cách biếu tặng. Cuối cùng đạt được mục đích lợi nhuận kếch sù. Lỗ lãi, dư hao trong buôn bán là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chiến lược bán lỗ vốn không có căn cứ, không biết tính toán thì không nên làm. Thực hiện kinh doanh thua thiệt phải có lựa chọn, mục đích rõ ràng.

Xem thêm:
– Kinh nghiệm Tại sao chiến lược marketing của bạn thất bại?
– Chia sẻ 5 ý tưởng kinh doanh ít vốn lãi cao thiết thực nhất

– Khởi nghiệp và những điều cần biết để lập một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh