Bí quyết thành công: Thiên hạ là của bạn nếu bạn hội tụ đủ 9 yếu tố này

0
3189

Bí quyết thành công: Thiên hạ là của bạn nếu bạn hội tụ đủ 9 yếu tố này

Con người là nhân vô thập toàn, và chỉ ít người có được như vậy, tuy nhiên nếu bạn không thể hội tụ được các yếu tố sau đây thì bạn có thể quản lý hoặc thu phục được những người có những yếu tố đó, bạn là bá chủ thiên hạ. Bạn tin điều đó không?

Ông Adrian Toh – chuyên gia đào tạo cấp cao Singapore nói:

 “Trên lý thuyết của Enneagram – một hệ thống phân loại tính cách có nguồn gốc từ Hy Lạp, bản chất bẩm sinh của con người được tổng hòa bởi 9 kiểu tính cách: Người cầu toàn, Người tình cảm, Người tham vọng, Người cá tính, Người lý trí, Người trung thành, Người nhiệt tình, Người mạnh mẽ, Người ôn hòa.

Nếu muốn vào việc ngay, người này có thể là người Nhóm 1 – Người cầu toàn, Nhóm 3 – Người tham vọng hoặc Nhóm 8 – Người mạnh mẽ.

…Với vài lời thăm hỏi xã giao ban đầu như: Anh/ chị có khỏe không? Nếu họ đáp lại nhiệt tình thì có thể họ là người Nhóm 2 – Người tình cảm, Nhóm 7 – Người nhiệt tình hoặc Nhóm 9 – Người ôn hòa.

 Khi đưa ra nhiều thông tin quá mà người này tỏ vẻ ngạc nhiên, hoặc không lưu tâm lâu, thì ắt hẳn không phải là người Nhóm 5 – Người lý trí.

 Hãy nói chuyện với họ, nắm được phần nào tính cách, sau đó mới áp dụng các phương pháp. Bạn sẽ nắm giữ được bí quyết thành công!”

1. Người cầu toàn

2. Người tình cảm

3. Người tham vọng

4. Người cá tính

5. Người lý trí

6. Người trung thành

7. Người nhiệt tình

8. Người mạnh mẽ

9. Người ôn hòa


Bạn có hội tụ đủ các yếu tố này không? Nếu không hay tập hợp họ lại sẽ giúp bạn nắm giữ được bí quyết thành công trong cuộc sống.

(Sưu tầm)