Thủ thuật Xử lý ảnh

Thủ thuật để có những bức ảnh ngược sáng đẹp nhất Thủ thuật Xử lý ảnh

19-06-2017

Ảnh ngược sáng, là bức ảnh được tạ ra bởi các hình khối tối nổi bật trên phông nền sáng. Điều đó có nghĩa là trong bức...
Xử lí ảnh về mắt với Adobe Photoshop Thủ thuật Xử lý ảnh

02-06-2017

Xử lí ảnh đồ họa với Adobe Photoshop là một trong những bài học đầu tiên mà người học đồ họa ảnh phải học. Xử lí bài...
Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop

15-06-2017