Chính sách bảo mật

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
 
      Đây là những điều kiện và điều khoản chung về việc sử dụng trang website ChiaSeMeoHay.Com. Khi truy cập, sử dụng và học hỏi các bài viết của ChiaSeMeoHay, người dùng đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sau:

Lời nói đầu

      Chào mừng bạn đến với trang web ChiaSeMeoHay.Com. Website này cùng với thông tin, nội dung, bài viết... liệt kê các điều kiện và điều khoản về việc bạn sử dụng Trang Web này.

Về việc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng

      Chúng tôi có thể tự ý thay đổi Bản điều khoản này bằng cách cập nhật bài viết này trên ChiaSeMeoHay và xác định thời điểm Bản điều khoản mới có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng ChiaSeMeoHay sau khi Bản điều khoản này được cập nhật, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các nội dung đã thay đổi. Vì vậy, mỗi khi ghé thăm ChiaSeMeoHay, bạn nên cập nhật bản điều khoản mới nhất.

Thông tin liên hệ

      Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về Bản điều khoản này hoặc ChiaSeMeoHay của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với đại diện của ChiaSeMeoHay bằng cách gửi thư hoặc thư điện tử đến:
  • Email: chiasemeohay@gmail.com

Đối tượng độc giả của ChiaSeMeoHay


      ChiaSeMeoHay  này hướng đến tất cả các độc giả có niềm đam mê học hỏi, chia sẻ những kiến thức bổ ích.

Quyền riêng tư

      ChiaseMeohay đề cập tới các vấn đề liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập trong Trang Web này tại Chính sách về Quyền Riêng tư và chúng tôi có quyền thay đổi chính sách của mình.

Việc sử dụng thông tin và nội dung của người dùng

      Miễn trách nhiệm liên quan đến Nội dung, các loại thông tin, lời khuyên, kiến nghị, thư từ, tin nhắn, bình luận, bài viết, văn bản, đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, dữ liệu và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được tìm thấy trên Trang Web này.
 
      Một phần Nội dung này được lấy từ ChiaseMeohay hoặc các nhà cung cấp, phần còn lại của Nội dung là do những người sử dụng Trang Web này (gọi là “Người dùng”) cung cấp, ví dụ như ý kiến và quan điểm Người dùng trong các bài viết, trả lời câu hỏi, nhật kí điện tử (blog), bản tin, hoặc diễn đàn. Mặc dù ChiaseMeohay luôn cố gắng để đảm bảo các bài viết trên Trang Web luôn chính xác, hoàn thiện và có các thông tin mới nhất, ChiaseMeohay không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm về độ chính xác, hoàn thiện và mức cập nhật của bất kì Nội dung nào từ các nhà cung cấp hay từ Người dùng Trang Web.
 
      Bất kì ý kiến, lời khuyên, phát biểu hoặc các thông tin khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi Người dùng hoặc các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn trong những người viết nhật kí online (blogger) đều thuộc về Người dùng hoặc bên thứ ba tương ứng và không thuộc về ChiaseMeohay.
 
      ChiaseMeohay không chứng thực và không chịu trách nhiệm về sự chính xác và tin cậy của bất kì ý kiến, lời khuyên hoặc phát biểu trên Trang Web. ChiaseMeohay không bắt buộc phải xem trước, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kì Nội dung nào do Người dùng đăng lên Trang Web.
 
      Dù vậy, ChiaseMeohay có quyền (nhưng không bắt buộc) xem trước, điều chỉnh, từ chối chấp nhận, loại bỏ hoặc di dời bất kì Nội dung kể trên trong Trang Web vì bất kì lí do gì.
 
     Các nội dung trên Trang Web được cung cấp với sự mặc nhiên nhận định rằng ChiaseMeohay; các nhà cung cấp của ChiaseMeohay và người dùng đều không cung cấp các dịch vụ y dược, tư vấn, luật pháp, hoặc các dịch vụ khác.
 
      Các nội dung này được tạo ra với mục đích duy nhất là hỗ trợ giáo dục tổng quát. Nó không được coi như là những lời khuyên trong lĩnh vực y khoa hay chăm sóc sức khỏe và không được dùng để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh.
 
      Nội dung trên Trang Web cũng không thay thế được tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp từ một đơn vị chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp với tình trạng sức khỏe của cá nhân bạn.
 
      Luôn tìm đến sự tư vấn của bác sĩ hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ sức khỏe được chứng nhận khi có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe và trước khi bắt đầu bất kỳ quá trình điều trị nào.

Những điều người dùng nên làm và không nên làm

      Người dùng đồng ý tuân thủ pháp luật hiện hành, Bản điều khoản này và DANH SÁCH NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM.

Quyền sở hữu và Quyền sở hữu trí tuệ

      Liên hệ của bạn với nhà đăng quảng cáo hoặc các Bên thứ ba và các trang web khác. Các giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức đăng quảng cáo và các bên thứ ba khác trên hoặc được truy cập qua Trang Web là vấn đề của riêng họ và bên thứ ba đó.
 
      Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, việc người dùng tham gia khuyến mãi, chi trả và nhận hàng, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành, hoặc các vấn đề liên quan đến các giao dịch trên.
 
     Các liên kết này được cung cấp với mục đích duy nhất là mang lại sự tiện lợi cho Người dùng và không được hiểu là ChiaseMeohay đảm bảo nội dung, vật phẩm, hoặc dịch vụ trên các trang web của bên thứ ba này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc truy cập vào các trang này, cũng như nội dung, vật phẩm, hoặc dịch vụ trên đó.
 
      ChiaseMeohay không đảm bảo bất kì điều gì về nội dung, chính sách riêng tư của các bên thứ ba này cũng như các vật phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba này và người dùng đồng ý rằng ChiaseMeohay không chịu trách nhiệm pháp lí về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bởi sự hiện diện của bên thứ ba trên Trang Web.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
 

      ChiaseMeohay và các chi nhánh không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người dùng làm hoặc không làm dựa trên các nội dung có trên Trang Web. Người dùng đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.

Kiện cáo về nội dung

      Nếu là kiện cáo về vi phạm bản quyền hoặc bài viết từ các nguồn khác mà tác giả bài viết chứng minh được là của mình, thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ hoàn toàn mà không cần báo trước.

Điều chỉnh và đình chỉ Trang Web

      Tại bất kì thời điểm nào, ChiaseMeohay có thể chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc đình chỉ hoạt động của Trang Web hoặc bất kì phần nào của nó một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người dùng.

Chấm dứt hiệu lực

      Mỗi bên đều có thể chấm dứt hiệu lực của Bản điều khoản vì bất kì lí do nào hoặc không có lí do nào tại bất kì thời điểm nào bằng cách thông báo và thông báo này có hiệu lực ngay lập tức hoặc tại thời điểm đề cập trong thông báo. Sau khi chấm dứt, người dùng sẽ không tiếp tục truy cập Trang Web. Các điều khoản của Bản điều khoản có dụng ý hoặc ý nghĩa cho phép sau khi chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực vĩnh viễn.

Hiệu lực từng phần của Bản điều khoản

      Nếu bất cứ điều khoản nào của Bản điều khoản này bị toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu thì người dùng đồng ý nỗ lực hết sức để thực hiện ý đồ của các bên trong điều khoản đó, và những điều khoản còn lại trong Bản điều khoản vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Pháp luật hiện hành

      Bản điều khoản này cùng với giải pháp dành cho bất kì tranh chấp nào liên quan đến Bản điều khoản này hoặc Trang Web sẽ tuân theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam mà không xét đến bất kì nguyên tắc xung đột nào về pháp luật.
 
      Bất kì hoạt động pháp lí hoặc kiện tụng nào giữa ChiaseMeohay và bạn có liên quan đến Bản điều khoản sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam và người dùng đồng ý tuân theo phán quyết của tòa án này.

ChiaseMeohay Tearms 

 


 

Tháng 05 , 16, 2017